ซินแส เฉิน เทียน ฝู
02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535
 


"โป๊ยหยี่สี่เถียว"
"โป๊ยหยี่สี่เถียว" คือวิชาโหราศาสตร์จีนโบราณ
แปลตรงตัวคือ "อักษรจีน 8 ตัวมาตั้งเป็น 4 แถว"
อักษรจีนทั้ง 8 ตัวนี้มีส่วนสัมพันธ์กับ วัน เดือน ปีเกิด เวลา
และเป็นตัวกำหนด "ธาตุ" ประจำตัวของแต่ละคน

ธาตุประจำตัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง
ต่อการกำหนดวิถีชีวิตของเรา
มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรา
ไม่ว่าในทางดีหรือร้าย

ไม่ว่าท่านจะทำอะไร กับใคร
ที่ไหน เมื่อไหร่ธาตุประจำตัวมีผลกระทบทั้งสิ้น

มนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้
และจำเป็นจะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา
การเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ทางธรรมชาติมีอยู่ทุกเวลา

การเคลื่อนที่ของดวงดาวต่างๆในจักรวาล
มีผลต่อการเปลี่ยนช่วงเวลา อุณหภูมิ ตลอดจนเกิดฤดูกาลต่างๆขึ้น
จึงมีผลโดยตรงต่อการดำเนินชีวิต

ทำให้ทุกชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นหรือเลวลง
ไม่เว้นแม้แต่สิ่งไม่มีชีวิตก็ยังต้องได้รับผลของการเปลี่ยนแปลงด้วย
นักปราชญ์จีนโบราณได้ศึกษาและรับรู้การเปลี่ยนแปลงนี้ว่า
ทุกครั้งของการสับเปลี่ยน จะมีช่วงเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
เปลี่ยนไปเป็นวงจรตามฤดูกาลของแต่ละปี

เวลา วัน เดือน ปี ฤดูกาล อุณหภูมิ สถานที่ ทิศทาง
จึงเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ทุกสิ่งเปลี่ยนไป
ทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยกาลเวลา
ชนชาติจีนโบราณจึงได้สนใจจุดเริ่มต้นของกาลเวลาว่า
ถ้าได้เวลาเริ่มต้นที่ดีถือว่าสำเร็จไปครึ่งทาง

ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ดี
สามารถ กำหนดจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ

ช่วงเวลาเริ่มต้นที่ไม่ดี
ก็สามารถ กำหนดจุดเริ่มต้นของความล้มเหลวได้

ดังนั้น จุดเรื่มต้นของการก่อกำเนิดชีวิตของคนเรา
จึงมีความสำคัญมาก

บุคคลใดได้ วัน เดือน ปีเกิด และเวลาเกิดที่ดี
เส้นทางเดินหรือวงจรชีวิตก็จะดีด้วย
จะประสบความสำเร็จในชีวิตมากกว่าผู้อื่น

ต่อมาปราชญ์จีนจึงมีการกำหนด วัน เวลา และฤดูกาล
ตามการเปลี่ยนทิศทางโคจร ของดวงดาวต่างๆ

4,000 ปีที่แล้วมา
ชนชาติจีนเริ่มมีอักษรภาพ และปฏิทิน

ปฏิทิน "เซี่ย"
จึงได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในโลก

เมื่อมีปฏิทิน"เซี่ย"โหราศาสตร์การดูดวงจึงเกิดขึ้น
มีการ ถ่ายทอดวิชาและมีการพัฒนามาเรื่อยๆ
จนมาถึงประมาณ พ.ศ.400 ต้นๆ ศาสนาเต๋า ลัทธิเต๋าเกิดขึ้นที่เมืองจีน
แนวคิดแบบ หยินหยางได้กำเนิดขึ้น

การปรับสมดุลของธรรมชาติ
การก่อเกิด และการดับสูญ ก่อให้เกิดแนวคิดต่างๆมากมาย
โหราศาสตร์จีน วิชาดูดวงจีน สำนักดูดวง
การดูดวงจีนจึงได้ก่อเกิดขึ้นมากมายเช่นกัน

ในยุคนั้น วิชา "โป๊ยหยี่สี่เถียว"ได้กำเนิดขึ้น
ได้รับความนิยมอย่างมากในราชสำนักจีน
และบุคคลชั้นสูงศักดิ์ของประเทศ
เป็นเพราะ "โป๊ยหยี่สี่เถียว"
มีหลักและแนวคิดแบบเต๋า
ให้ความสำคัญ
เรื่องการปรับความสมดุลของธรรมชาติ
สิ่งใดขาดให้ไปเพิ่ม
สิ่งใดมากไปก็ต้องลด
หรือถ่ายเทออกไป

ความสมดุลเป็นตัวก่อเกิดให้ทุกอย่างสำเร็จ
แม้แต่ชีวิตยังก่อกำเนิดได้ภายใต้สภาวะสมดุล

ฉะนั้นก่อนที่ท่านจะทำอะไรต้องรู้ถึงสภาพธาตุของตนเองก่อน
ว่ามีความสมดุล อ่อนแอ หรือได้เปรียบ เสียเปรียบในจุดใด
เสริมเพิ่มหรือลดได้ไหม ปรับให้มีความสมดุลอย่างไร
หยินหยางหรือการปรับความสมดุล
เป็นหลักใหญ่ของวิชา "โป๊ยหยี่สี่เถียว"

วิชา "โป๊ยหยี่สี่เถียว"จะคำนวณจาก วัน เดือน ปี และเวลาเกิด
รวมถึงสถานที่เกิด แล้วหา "ธาตุ"ประจำตัวของท่าน
หาจุดเด่น จุดด้อย
ตลอดจนวิถีชีวิตที่จะต้องประสบว่าดีร้ายอย่างไร
ต้องปรับสมดุลแบบไหน
เปรียบเช่นเดินทางเปลี่ยวเดินทางไกล
แต่มีแผนผังแผนที่ดูประกอบด้วย
ท่านจะต้องถึงที่หมายอย่างมั่นใจและปลอดภัย

การดูดวงแบบวิชา "โป๊ยหยี่สี่เถียว"
ท่านจะรู้จักทางเดินชีวิตตัวเองที่ฟ้ากำหนดมา
จังหวะชีวิตช่วงไหนไม่ดี
ซินแสจะสอนให้หาทางหลบและแก้ไข

ทางเดินชีวิตช่วงไหนดี
ซินแสจะแนะให้ท่านรู้จักตักตวงผลประโยชน์ ชิงชัยก่อนใคร
รู้ก่อนแก้ก่อนปรับสภาพก่อน

ท่านจะเป็นผู้ชนะ
และรู้จักใช้สิ่งที่ฟ้าประทานมา
ให้เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง


โหราศาสตร์จีนโบราณ
วิชา"โป๊ยหยี่สี่เถียว"ช่วยท่านได้


ชนชาติจีนมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 4,000 ปี

4,000ปีที่ผ่านมาชนชาติจีนรู้จักใช้โหราศาสตร์
ควบคู่กับการดำเนินชีวิตมาจนถึงวันนี้ได้อย่างยิ่งใหญ่และสง่างาม

ครึ่งชีวิตฟ้ากำหนด
อีกครึ่งหนึ่งซินแสกำหนด ท่านเชื่อได้

ซินแส เฉิน เทียน ฝู
เลขที่88 ซอยลาซาล32 สุขุมวิท 105 เขตบางนา กทม.10260
โทร. 02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535

กรุณาโทรจอง นัดเวลาล่วงหน้า

อยากให้ไม้งามต้องใส่ปุ๋ย
จะไปแบบฉลุยต้องหา ซินแส เฉิน เทียน ฝู

อัตราค่าครูไม่แพงเมื่อเทียบกับผลที่ท่านได้รับ

 

 

 

BACK HOME

http://www.chentianfu.com