ซินแส เฉิน เทียน ฝู
02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535
 


วันตั้งหรือย้ายเจ้าที่เจ้าทาง(ตี่จู้เอี๊ย)
ศาสนาใดๆบนโลกนี้ดีทุกศาสนา
เพราะสอนให้มนุษย์ทุกคนประพฤติดีละเว้นความชั่ว
แต่แนวทางปฏิบัติไม่เหมือนกัน
จึงเกิดการแตกแยกทางความคิดและความเชื่อ
จนก่อให้เกิดสงครามระหว่างศาสนาก็หลายครั้ง

ชาวจีนตั้งแต่อดีตมา
มีการยกย่องนับถือ เทพเจ้า ฟ้าดิน เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา
แม้แต่หัวเตียง เตาไฟ ประตู เสา
หรือทางสามแพร่ง ก็เชื่อว่ามีเทพเจ้าประทับอยู่
และเชื่อว่ามีทั้งเทพที่ดีและเทพอสูรที่ให้ร้าย อยู่รวมกัน
แน่นอน เทพที่ดีต้องให้ความเคารพ บูชา
ให้ที่ประทับและจุดธูปบูชา
ถวายอาหารคาวหวาน ผักผลไม้และเหล้าอย่างดี
ส่วนเทพอสูรที่เชื่อว่าไม่ดีก็ต้องหาทางป้องกัน
เอาฮู้ หรือยันต์จีนมาแปะติดไว้ตามบ้าน หรือประตูทางเข้า
เพื่อป้องกันอสูรทั้งหลายไม่ให้เข้าบ้าน
ฉะนั้นเวลาคนจีนย้ายบ้านไปอยู่ที่ใด

ก็จะต้องมีการตั้งเจ้าที่ เช่น แปะกง ตี่จู้เอี๊ย หรือ ปึ๋งเถ่ากง
รุ่นแล้วรุ่นเล่า ก็ทำต่อมาเรื่อยๆ
หาวันเวลาดีๆ ฤกษ์ยามดีๆ
ไปซื้อศาลเจ้าสำเร็จรูปขนาดได้สัดส่วนที่กำหนด
และทำพิธีเชิญเจ้าที่มาประทับ
เพื่อเป็นสิริมงคลของคนในครอบครัว

ลูกเด็กเล็กแดงจะได้อยู่แล้วมีความสุข
ไม่กระจองอแง ว่านอนสอนง่าย
ไหว้เจ้าที่บ่อยๆก็จะเห็นผล
ชาวจีนเชื่อว่าเจ้าที่เหมือนคนแก่ที่มีอิทธิฤทธิ์
สามารถคุ้มครองคน
และรักษาทรัพย์สมบัติในบ้านให้ปลอดภัย
เชื่อว่าบ้านไหนมีเจ้าที่ดี ก็จะอยู่แล้วรุ่งเรือง
จึงต้องหาวันดีที่ต้องอัญเชิญเทพที่ดีให้มาประทับ
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย


ซินแสจะไม่ไปตั้งหรือย้ายเจ้าที่นอกสถานที่ แต่จะสอนให้ท่านทำการตั้งเจ้าที่ด้วยตนเองอย่างละเอียด
ท่านสามารถทำได้ด้วยตนเองแน่นอน
แต่ต้องมีการกำหนดฤกษ์โดยซินแสก่อน

 

ซินแส เฉิน เทียน ฝู
เลขที่ 88 ซอยลาซาล32 สุขุมวิท 105 เขตบางนา กทม.10260
โทร. 02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535

กรุณาโทรจอง นัดเวลาล่วงหน้า

อยากให้ไม้งามต้องใส่ปุ๋ย
จะไปแบบฉลุยต้องหา ซินแส เฉิน เทียน ฝู

อัตราค่าครูไม่แพงเมื่อเทียบกับผลที่ท่านได้รับ

 

 

 

BACK HOME

http://www.chentianfu.com