ซินแส เฉิน เทียน ฝู
02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535
 


วิธีการจ่ายค่าครู

ถ้ามาดูดวงด้วยตนเองจะดีที่สุด
แต่ถ้ามาด้วยตนเองไม่ได้
นัดดูดวง
โทรปรึกษาก่อน
02-3932078 , 089-8159165 ,092-5673535

1.แจ้ง วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด เพศอะไร
2.อยากจะถามปัญหาอะไรบอกอย่างละเอียด
3.แจ้ง E-Mail ที่จะให้ส่งAudio Fileไป
4.แจ้งหมายเลขโทรติดต่อกลับ

 

โอนเงินค่าครู ตามจำนวนเงินที่ระบุ

เข้าบัญชีออมทรัพย์ นายจักรพล สิทธิชัยวิจิตร
เลขที่บัญชี 221-216688 - 0
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อย ซอยลาซาล

 

แล้วโทรแจ้งมาที่ 02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535
ซินแสจะส่ง Audio File อัดเสียงการดูดวงของท่านอย่างละเอียด
ไปให้ทาง E-Mail
ซินแส เฉิน เทียน ฝู
เลขที่ 88 ซอยลาซาล32 สุขุมวิท 105 เขตบางนา กทม.10260
โทร. 02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535

กรุณาโทรจอง นัดเวลาล่วงหน้า

อยากให้ไม้งามต้องใส่ปุ๋ย
จะไปแบบฉลุยต้องหา ซินแส เฉิน เทียน ฝู

อัตราค่าครูไม่แพงเมื่อเทียบกับผลที่ท่านได้รับ

 

 

 

BACK HOME

http://www.chentianfu.com