ท่านเลือกเกิดเองไม่ได้
แต่ท่านหาวันเดือนปีเกิดที่ดีให้บุตร-ธิดาของท่านได้
 


ปรึกษาดวงพิเศษหาฤกษ์ให้กำเนิด
ฤกษ์ผ่าคลอดบุตร-ธิดา
ดูฤกษ์ผ่าคลอดบุตร-ธิดาเป็นที่นิยมอย่างมากในสังคมยุคใหม่
ที่แต่ละครอบครัวต้องการมีบุตรน้อยๆ
คนจีนเชื่อว่าเด็กคนไหน
ได้วันเดือนปีเกิดเวลาที่ดี
ถือว่าได้มรดกจากสวรรค์
จะทำให้ชีวิตไม่ตกต่ำ
ไม่ลำบากในอนาคต

วันเวลาเกิด เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิต
ที่จะต้องอยู่ไปอีกยาวนาน

การเริ่มต้นที่ดีก็สำเร็จไปแล้วครึ่งทาง

ชนะมาแล้วครึ่งทางอีกครึ่งทางก็ไม่ต้องเหนื่อย

ฝาแฝด2คนมีชีวิตที่ต่างกัน
ก็เพราะเวลาเกิดไม่เหมือนกันนั่นเอง

ท่านเป็นคุณพ่อคุณแม่
ท่านอยากจะให้บุตร-ธิดาของท่านมีอนาคตดีหรือไม่?
ท่านเลือกเกิดเองไม่ได้
แต่ท่านหาวันเดือนปีเกิดที่ดีให้ลูกท่านได้

ซินแสจะดูวันเวลาให้ท่านไปนัดหมอทำการผ่าคลอด

1.ท่านจะต้องได้ช่วงเวลากำหนดคลอดจากหมอสูติมาก่อน
2.จะต้องไปสแกนตรวจยืนยันเพศชายหญิงมาก่อน
3.ท่านต้องนัดซินแสก่อนกำหนดคลอดไม่น้อยกว่า20 วัน

ครึ่งชีวิตฟ้ากำหนด
อีกครึ่งหนึ่งซินแสกำหนดท่านเชื่อถือได้

ขอเชิญปรึกษา ซินแส เฉิน เทียน ฝู

 

โทรด่วนเดี๋ยวนี้จะได้ทราบรายละเอียด
ซินแส เฉิน เทียน ฝู
เลขที่ 88 ซอยลาซาล 32 สุขุมวิท 105 เขตบางนา กทม.10260
โทร. 02-3932078 , 089-8159165 , 092-5673535

กรุณาโทรจอง นัดเวลาล่วงหน้า

อยากให้ไม้งามต้องใส่ปุ๋ย
จะไปแบบฉลุยต้องหา ซินแส เฉิน เทียน ฝู

อัตราค่าครูไม่แพงเมื่อเทียบกับผลที่ท่านได้รับ

 

 

 

BACK HOME

http://www.chentianfu.com